Công trình đường sắt tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

0
582
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
5 (100%) 1 vote

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TẠI ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ NHƠN TRẠCH

Bảng suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch.

Số TT Tên công trình Đơn vị tính Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
1 2 3 4 5 6
 

I

 

Đường cấp II- Đồng bằng

1.1 Loại đường ray khổ 1m
1 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1triệuđ/ 2.330
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 2.140
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp II- Trung du
Loại đường ray khổ 1m
1 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1triệuđ/ 2.180
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1.990
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp II- Miền núi
Loại đường ray khổ 1m
1 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1triệuđ/ 2.710
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 2.520
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp II- Đồng bằng
1.2 Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường, ray P50, tà vẹt 1triệuđ/ 3.520
bê tông Km
2 Nền đường, ray P50, tà vẹt 3.220
gỗ

 

 

Số TT

 

Tên công trình

Đơn vị tính Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
1 2 3 4 5 6
 

3

 

Nền đường, ray P43, tà vẹt

 

1triệuđ/

 

3.890

bê tông Km
4 Nền đường, ray P43, tà vẹt 3.570
gỗ
Đường cấp II- Trung du
Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường, ray P50, tà vẹt 1triệuđ/ 3.320
bê tông Km
2 Nền đường, ray P50, tà vẹt 3.020
gỗ
3 Nền đường, ray P43, tà vẹt 3.790
bê tông
4 Nền đường, ray P43, tà vẹt 3.450
gỗ
Đường cấp II- Miền núi
Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường, ray P50, tà vẹt 1triệuđ/ 4.100
bê tông Km
2 Nền đường, ray P50, tà vẹt 3.800
gỗ
II Đường cấp III- Đồng bằng
1.1 Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường rộng 4,4 m, ray 1triệuđ/ 2.130
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1.940
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp III- Trung du

 

 

Số TT Tên công trình Đơn vị tính Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
1 2 3 4 5 6
Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường rộng 4,4 m, ray 1triệuđ/ 2.010
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 1.820
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp III- Miền núi
Loại đường ray khổ
1,435m
1 Nền đường rộng 4,4 m, ray 1triệuđ/ 2.520
P43, tà vẹt bê tông Km
2 Nền đường rộng 5,6 m, ray 2.340
P43, tà vẹt gỗ

Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo qui định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế – đường sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, qui định, qui trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các qui định khác có liên quan

Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi). Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:

 • Hệ thông điện chiếu sáng, thoát nước mưa.
 • Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường
 • Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường,Biển báo, biển chắn,…
 • SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUPTrụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.

  VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM

  VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.

  Website: www.datvanggroup.com

  Hotline: 09 199 09 399  –  094 9999 524

  Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here