Công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

0
531
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
Rate this post

Công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

 

STT

 

Loại công trình

 

Đơn vị tính

Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
I Công trình thu, phát
sóng FM với thiết bị
sản xuất trong nước
1 Hệ thống máy phát thanh 1000đ/ 1 hệ 230.000 171.000 33.500
công suất 20 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 30 m
2 Hệ thống máy phát thanh 235.800 172.600 43.200
công suất 30 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 30 m
3 Hệ thống máy phát thanh 397.000 310.000 53.800
công suất 50 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 45 m
4 Hệ thống máy phát thanh 440.000 315.000 88.400
công suất 100 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 45 m

 

5 Hệ thống máy phát thanh 450.500 315.000 95.500
công suất 150 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 45 m
6 Hệ thống máy phát thanh 460.800 320.840 104.000
công suất 200 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 45 m
7 Hệ thống máy phát thanh 476.400 325.000 118.000
công suất 300 W, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 45 m
8 Hệ thống máy phát thanh 624.800 365.000 205.000
công suất 500 W , cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 50 m

 

 

STT

 

Loại công trình

 

Đơn vị tính

Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
9 Hệ thống máy phát thanh 1000đ/ 1 hệ 860.400 447.400 330.000
công suất 1 KW, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 50 m
10 Hệ thống máy phát thanh 1.691.000 778.000 760.000
công suất 2 KW, cột
anten tự đứng thép hình
L, cao 60 m
11 Hệ thống máy phát thanh 258.000 200.400 35.500
công suất 20 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 30m
12 Hệ thống máy phát thanh 270.000 205.000 43.200
công suất 30 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 30m
13 Hệ thống máy phát thanh 397.000 310.700 53.800
công suất 50 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 45 m

 

14 Hệ thống máy phát thanh 320.900 205.000 88.400
công suất 100 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 45m
15 Hệ thống máy phát thanh 450.000 310.000 95.500
công suất 150 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 45m
16 Hệ thống máy phát thanh 460.000 315.000 103.200
công suất 200 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 45 m
17 Hệ thống máy phát thanh 480.000 320.400 117.800
công suất 300 W, cột
anten tự đứng thép tròn,
cao 45 m
 

STT

 

Loại công trình

 

Đơn vị tính

Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây

dựng

Thiết bị
18 Hệ thống máy phát 1000đ/ 1 hệ 690.000 420.000 205.000
thanh công suất 500 W,
cột anten tự đứng thép
tròn, cao 50m
19 Hệ thống máy phát 920.000 510.000 330.000
thanh công suất 1 KW ,
cột anten tự đứng thép
tròn, cao 50m
20 Hệ thống máy phát 1.770.000 850.000 763.000
thanh công suất 2 KW,
cột anten tự đứng thép
tròn, cao 60m
II Công trình thu, phát sóng FM
21 Hệ thống máy phát 1000đ/ 1hệ 2.400.000 135.000 2.020.000
thanh công suất 5 KW,
cột anten cao 100 m
22 Hệ thống máy phát 3.950.000 169.000 3.400.000
thanh công suất 10
KW, cột anten cao

 

100m
 

23

 

Hệ thống máy phát

 

 

9.950.000

 

215.800

 

8.740.000

thanh công suất 20 KW,
cột anten cao 100 m
III Công trình thu, phát
sóng trung AM
24 Hệ thống máy phát 1000đ/ 1 hệ 4.400.000 246.200 3.704.000
thanh công suất 10 KW
25 Hệ thống máy phát 8.890.000 320.000 7.750.000
thanh công suất 50 KW
IV Công trình thu, phát
sóng ngắn SM
26 Hệ thống máy phát 1000đ/ 1hệ 12.750.000 420.640 11.100.000
thanh công suất 100
KW
  1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch tại bảng trên được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001; các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II,
  2. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm:
  • Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an
  • Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Chi phí thiết bị tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm thiết bị máy phát và cột an ten.

SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUP
Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.

VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM.

VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.

Website: www.datvanggroup.com

Hotline: 09 199 09 399 – 094 9999 524

Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here