Công trình thu, phát sóng truyền hình tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

0
661
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
5 (100%) 1 vote

 

Công trình thu, phát sóng truyền hình tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

 

STT

 

Loại công trình

Đơn vị tính Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
I Công trình thu phát sóng sử
dụng băng tần VHF
1 Máy phát hình công suất 2KW Trđ/hệ 8.860 2.890 5.160
với cột anten tự đứng cao 64m
2 Máy phát hình công suất 2KW 9.840 3.490 5.380
với cột anten tự đứng cao 75m
3 Máy phát hình công suất 2KW 10.700 4.230 5.470
với cột anten tự đứng cao 100m
4 Máy phát hình công suất 2KW 10.960 4.440 5.520
với cột anten tự đứng cao 125m
5 Máy phát hình công suất 5KW 11.600 3.520 7.030
với cột anten tự đứng cao 75m
6 Máy phát hình công suất 5KW 12.900 4.250 7.440
với cột anten tự đứng cao 100m
7 Máy phát hình công suất 5KW 13.200 4.520 7.490
với cột anten tự đứng cao 125m
8 Máy phát hình công suất 14.900 4.320 9.210
10KW với cột anten tự đứng
cao 100m
9 Máy phát hình công suất 15.400 4.550 9.460
10KW với cột anten tự đứng
cao 125m
II Công trình thu phát sóng sử dụng băng tần UHF
10 Máy phát hình công suất 5KW Trđ/hệ 12.020 3.680 7.240
với cột anten tự đứng cao 75m
11 Máy phát hình công suất 5KW 12.900 4.420 7.290
với cột anten tự đứng cao 100m
12 Máy phát hình công suất 5KW 13.050 4.480 7.380
với cột anten tự đứng cao 125m

 

13 Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng

cao 75m

15.000 3.770 9.820

 

 

STT

 

Loại công trình

Đơn vị tính Suất vốn

đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị
 

14

 

 

15

 

 

16

 

Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 100m

Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 125m

Máy phát hình công suất 10KW với cột anten tự đứng cao 145m

 

Trđ/hệ

 

 

 

 

 

16.600

 

 

17.200

 

 

17.500

 

4.520

 

 

4.800

 

 

4.840

 

10.580

 

 

10.800

 

 

11.010

Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình nêu tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch  được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm:

  • Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an
  • Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền  hình tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch  chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột an ten.

SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUP
Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.

VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM.

VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.

Website: www.datvanggroup.com

Hotline: 09 199 09 399 – 094 9999 524

Đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here