Thuyết minh tính toán đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

0
278
đất nền sổ đỏ nhơn trạch
Rate this post

Thuyết minh tính toán đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch

Chi phí là rất quan trọng trong bất động sản, đặc biệt là tính toán chi phí phải làm sao để chuẩn xác. Thuyết minh tính toán là cách mà các nhà đầu tư áp dụng, được hiểu như sau:

1.Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tổng hợp quan trọng trong công tác quản lý, là công cụ trợ giúp cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và nhà tư vấn khi xác định tổng mức đầu tư của dự án làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng.

đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch giá tốt

2. Nội dung chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm các chi phí cần thiết cho việc xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Các chi phí này được tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc phục vụ theo thiết kế của công trình thuộc dự án.

3. Nội dung chi phí trong chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí cho một số công tác như:

 • Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường (nếu có);
 • Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình (nếu có);
 • Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Gia cố đặc biệt về nền móng công trình (nếu có);
 • Chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có);
 • Lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);
 • Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh);
 • Chi phí dự phòng của dự án đầu tư.

Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch để xác định tổng mức đầu tư cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

      4. Năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình thuộc dự án là khả năng sản xuất sản phẩm hoặc phục vụ của công trình theo thiết kế cơ sở của dự án và được xác định bằng các đơn vị đo thích hợp và được ghi trong quyết định phê duyệt dự án.

5. Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được xác định cho các công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ trung bình tiên tiến, loại, cấp công trình được xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và qui định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trường hợp sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ thì trong tính toán phải có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

      6. Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính toán trên cơ sở:

 •  Luật Xây dựng năm 2003 và các qui đinh hướng dẫn thi hành;
 • Các qui định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Mặt bằng giá đầu tư xây dựng tại thời điểm Quí IV năm 2006. Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 16.000 VNĐ.

7. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có công trình chưa nằm trong danh mục Tập suất vốn đầu tư này thì có thể sử dụng các số liệu về suất chi phí xây dựng của các loại công trình có tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật tương tự để lập tổng mức đầu tư của dự án. Trong trường hợp này cần phải có những điều chỉnh, bổ sung và qui đổi cho phù hợp.

8. Khi sử dụng các chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư của dự án, ngoài việc phải tính bổ sung các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc nêu ở Điểm 3 thì cần phải có thêm những điều chỉnh cần thiết trong các trường hợp:

 • Mặt bằng giá đầu tư và xây dựng ở thời điểm lập dự án có sự thay đổi so với thời điểm ban hành Tập suất vốn đầu tư này.
 • Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình được xác định theo thiết kế cơ sở với đơn vị đo được sử dụng trong Tập suất vốn đầu tư.
 • Qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình xác định theo thiết kế cơ sở của dự án khác với qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện được lựa chọn trong danh mục Tập suất vốn đầu tư.
 • Công trình có những yêu cầu đặc biệt về gia cố nền móng công trình hoặc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng.
 • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khi có những nội dung chi phí khác với những nội dung chi phí tính trong suất vốn đầu tư này.

 

 THÀNH CÔNG TRONG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

PHỤ THUỘC HOÀN TOÀN VÀO TẦM NHÌN CỦA BẠN

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG GROUP

Địa chỉ:

Trụ sở chính: A21-22 đường D4,p.tân Hưng,Q7,TP.HCM.

VP1:127A nguyễn cao , phú Mỹ Hưng, Q7,TP.HCM

VP2;743 Dỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TP.HCM

Hotline: 09.199.09.399 – 094.9999.534

26234278_2009047282442797_143591417_n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here